Γλώσσα:
Λύσεις
Ανά Κάθετη Αγορά
Ξενοδοχεία & Εστίαση

H Entersoft σε συνεργασία με την εταιρεία HIT (Hospitality Integrated Technologies) έχει παρουσιάσει ειδικευμένες λύσεις ERP συστημάτων για την αγορά των ξενοδοχείων. Οι λύσεις βασίζονται στην ενοποίηση Front Office συστημάτων που η ΗΙΤ διανέμει σε συνεργασία με τα ειδικευμένα προϊόντα PROT@ERP και Estia.NET της Entersoft. Η ΗΙΤ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής λύσεων για τη συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας πάνω από 70% της εγκατεστημένης βάσης των μηχανογραφημένων ξενοδοχείων.

 

Το προϊόν PROT@ERP απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες. Καλύπτει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για Αποθήκες Food & Beverage, Διαχείριση Προμηθευτών και Αγορών, Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση Παραγωγής, Προϋπολογισμούς καθώς και εξειδικευμένες δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών ξενοδοχειακών μονάδων (αλυσίδες).

 

Το προϊόν Estia.NET απευθύνεται σε μικρομεσαίες ξενοδοχειακές μονάδες με μέχρι 3 χρήστες και καλύπτει προπαραμετροποιημένη λειτουργικότητα για Αποθήκες, Διαχείριση Προμηθευτών και Αγορών, Χρηματοοικονομικά, Πάγια και Γενική Λογιστική.

 

Και τα δύο προϊόντα διαθέτουν ένα προηγμένο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων των ξενοδοχείων με κεντρικές εγκαταστάσεις (Replication) καθώς και ένα πανίσχυρο υποσύστημα διοικητικής πληροφόρησης (MIS) ειδικά σχεδιασμένο για ξενοδοχειακές μονάδες.

 

Και τα δύο προϊόντα αποτελούν καινοτομία στην ελληνική αγορά, καθώς διαφοροποιούνται πλήρως από τις μέχρι τώρα λύσεις hospitality και βασίζονται στην νέα τεχνολογία Microsoft®.NET. Ο συνδυασμός της ανάπτυξης πρωτοποριακών ERP λύσεων από την Entersoft και της μακρόχρονης εμπειρίας της ΗΙΤ στον ξενοδοχειακό τομέα, αποτελεί εγγύηση για την επιτυχημένη υλοποίηση έργων.

 

Δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο της Entersoft A.E., στα Downloads, ή κάντε κλικ εδώ.