Γλώσσα:
Λύσεις
Ανά Κάθετη Αγορά
Παραγωγή & Βιομηχανία

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας στη Βιομηχανία αποτυπώνεται σε εύχρηστα και λειτουργικά προϊόντα που καλύπτουν από την απλή συναρμολόγηση μέχρι την αναλυτική παρακολούθηση όλων των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας .

 

Με σύγχρονη σχεδίαση και τα προϊόντα της Entersoft παρέχουν στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εταιρείες την δυνατότητα να ενσωματώσουν τα δεδομένα της παραγωγικής τους διαδικασίας στην συνολική τους εταιρική πληροφόρηση με τελικό στόχο τον άμεσο και λεπτομερή έλεγχο του κόστους.

 

Οι ενσωματωμένες δυνατότητες περιλαμβάνουν:

 

 • Πλήρη παρακολούθηση τεχνικών προδιαγραφών.

 • Προκοστολόγηση προϊόντων και κατασκευών με αναλυτικά προϋπολογιστικά δεδομένα κόστους (σε αξία και σε ποσότητα).

 • Διαχείριση Εντολών Παραγωγής και Έκδοση τους με ρυθμιζόμενο Workflow.

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγών - Αναλώσεων.

 • Εύκολη δημιουργία Τύπων Στοιχείων Κόστους για καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των παραγόντων κόστους (Πρώτες ύλες - άμεσα εργατικά, έμμεσα κόστη – ΓΒΕ - λοιπά κόστη).

 • Πανίσχυρη Μηχανή επιμερισμού των Στοιχείων Κόστους στα τελικά Προϊόντα.

 • Αυτοματοποιημένη Εσωλογιστική κοστολόγηση παραγωγής με αυτόματη δημιουργία Φακέλων Κοστολόγησης.

 • Πλήρη ανάλυση κόστους για κάθε προϊόν - εντολή παραγωγής – κοστολογική περίοδο.

 

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω στον κλάδο των κατασκευαστικών εταιρειών, τα προϊόντα Entersoft Expert και Entersoft Business Suite επιτρέπουν, με ενιαίο τρόπο, την ταυτόχρονη οργάνωση και παρακολούθηση των έργων με δυνατότητες όπως :

 

 • Ταυτόχρονη παρακολούθησης πολλών εταιρειών – κοινοπραξιών.

 • Παρακολούθηση εργοταξίων-υποκαταστημάτων με αυτόνομη παρακολούθηση αποθηκών και εξόδων.

 • Ενοποιημένες καρτέλες πελατών – προμηθευτών για πολλές εταιρείες.

 • Παρακολούθηση καρτέλας έργου με ιεραρχική δομή (work breakdown structure).

 • Προϋπολογισμένο κόστος και προβλεπόμενα έσοδα ανά έργο.

 • Πληροφοριακά πεδία, έγγραφα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, σχόλια, ημερομηνίες για την εξατομίκευση των αναγκών ανάλογα με το είδος των έργων που διαχειριζόμαστε.

 • Διαχείριση των εκκρεμοτήτων και των ενεργειών που γίνονται στα πλαίσια του έργου.

 • Αμεση πρόσβαση από την οθόνη του έργου στα σχετικά παραστατικά συναλλαγών που έγιναν στα πλαίσια του έργου (έξοδα, παραδόσεις, τιμολογήσεις, πληρωμές, εγγυητικές κλπ.), του κόστους (απαιτήθηκαν τόσες ώρες απασχόλησης), κλπ.

 • Παρακολούθηση όλου του κύκλου ενός έργου με Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις και Πιστοποιήσεις.

 • Πλήρης Οικονομική Εικόνα Εργου και πλήρης Καρτέλλα Εργου.

 

Τέλος, σε συνδυασμό με την πολυεταιρική παρακολούθηση, την διαχείριση προσώπων, τις εταιρικές διαστάσεις αλλά και τα έτοιμα πολυεταιρικά στατιστικά, τα Entersoft Expert και Entersoft Business Suite παρέχουν έτοιμη οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με την Διαχείριση των Έργων.

 

Δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο της Entersoft A.E., στα Downloads, ή κάντε κλικ εδώ.

 

 

Το Entersoft Business Suite, πιστοποιήθηκε στην κατηγορία mixed mode manufacturing ERP από την Technology Evaluation Centers (TEC) ηγέτιδα εταιρεία εξειδικευμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών και επιλογής λογισμικού για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Κατεβάστε το Report.

 

Πιστοποιήσεις Προϊόντων Entersoft. Δείτε περισσότερες πληροφορίες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ένα δωρεάν Demo, βασισμένο στις δικές ας ανάγκες.

testimonials 
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
«Μια από τις σημαντικότερες ανάγκες για την εταιρεία μας, ήταν η αποτελεσματική διαχείριση του κόστ...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
ISOMAT
«Η ISOMAT έχει πολυεθνική παρουσία και εξελίσσεται διαρκώς. Οι απαιτήσεις μας από ένα νέο κεντρικό ...
LOIS Builders Ltd.
«Το Entersoft Business Suite® είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο ενιαίας πληροφόρησης και υποστ...
Όμιλος ALFA WOOD Α.Ε
«Η επιλογή του νέου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει τις σύνθετες και δυναμικές αν...
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
«Η δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας μας, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες ενιαίας λειτουργίας και πληρ...
Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.
«Η εξέλιξη της εταιρείας μας βασίζεται στην αφοσίωση μας στην ποιότητα με συνεχή εκσυγχρονισμό των ...