Γλώσσα:
Λύσεις
Ανά Κάθετη Αγορά
ΜΜΕ & Εκδόσεις

Η Entersoft έχει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των Εκδόσεων.

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρηματικού λογισμικού Entersoft Business Suite® υποστηρίζει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες μειώνοντας τα διαχειριστικά κόστη ενώ συμβάλλει στην ικανοποίηση των πελατών και ενισχύει συνολικά την επιχειρηματική επίτευξη.

 

Ανεπτυγμένη λειτουργικότητα ERP, οικονομικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας, Activity Base Costing, κοστολόγηση, προϋπολογισμοί, διαχείριση αποθεμάτων και διακίνησης αλλά και διαχείριση προμηθειών και παραγωγής αναβαθμίζουν τη διαφάνεια, βελτιστοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες και οδηγούν σε ενημερωμένες αποφάσεις.

 

Ενισχύστε την πελατοκεντρική σας στρατηγική με το Entersoft CRM®. Διαχειριστείτε τους πελάτες σας, τις επαφές σας, τις Συνδρομές, τα Συμβόλαια Παροχής Υπηρεσιών σας (SLAs), εύκολα και αποτελεσματικά. Ενδυναμώστε τα τμήματα πωλήσεων με λειτουργικότητες SFA (Sales Force Automation) και Mobile SFA, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους και μειώνοντας το κύκλο πώλησης.

 

Εξελίξτε το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και το Help Desk και αναβαθμίστε την εξυπηρέτηση των πελατών, καταναλωτών, προμηθευτών, συνεργατών και διανομέων σας. Διαχειριστείτε τα Παράπονα, παρακολουθείστε τα και ανταποκριθείτε σε αυτά στοχευμένα. Συλλέξτε πολύτιμες πληροφορίες που θα σας δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

 

Εφαρμόστε επιτυχημένες στρατηγικές Marketing. Σχεδιάστε, εκτελέστε, διαχειριστείτε και αξιολογήστε καμπάνιες marketing, προωθητικές ενέργειες, τιμολογιακές πολιτικές, έξυπνα και στοχευμένα ενισχύοντας την επιχειρηματικότητά σας.

 

Βελτιστοποιείστε τις Β2Β συναλλαγές σας και διαδικασίες μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος τους, βελτιώνοντας το περιθώριο κέρδους, την εξυπηρέτηση των πελατών σας και διευκολύνοντας την επικοινωνία των B2B συναλλαγών.

 

Αναπτύξτε εύκολα και απλά το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Το Entersoft E-Commerce® χρησιμοποιεί την ίδια βάση δεδομένων με το ERP και το CRM σύστημά σας σε ό,τι αφορά τα είδη, πελάτες, σχήματα τιμολογιακής πολιτικής, κ.ο.κ. Απλό και γρήγορο ξεκίνημα για ένα Επαγγελματικό ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφαρμόστε τις καμπάνιες σας, τα σχήματα πιστότητας και bonus, τις ενέργειες marketing που επιθυμείτε άμεσα και στοχευμένα.

 

Ενισχύστε την επιχείρησής ας με ενοποιημένα και ολοκληρωμένα Role Based (βάσει επιχειρηματικού ρόλου στον οργανισμό της επιχείρησης) και Business Intelligence (B.I. – Επιχειρηματική Ευφυΐα) πληροφόρηση. Μεγιστοποιήστε και εμβαθύνετε την γνώση της επιχείρησής σας με την μέτρηση σημαντικών επιχειρηματικών δεικτών ΚΡΙ. Ανταποκριθείτε έγκαιρα, στοχευμένα και ευέλικτα στις επιχειρηματικές ευκαιρίες και αλλαγές με ένα ευέλικτο, επεκτάσιμο σύστημα επιχειρηματικού λογισμικού, Entersoft Business Suite®.

 

Δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο της Entersoft A.E., στα Downloads, ή κάντε κλικ εδώ.

testimonials 
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση
«Βασικό κριτήριο επιλογής της Entersoft ήταν η ευελιξία του προϊόντος της και η δυνατότητα προσαρμο...