Γλώσσα:
Λύσεις
Ανά Κάθετη Αγορά
Δίκτυα Λιανικής & Franchise

Τα προϊόντα της Entersoft δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιδιαιτερότητες και εξειδικευμένες ανάγκες της λιανικής πώλησης. Απαντούν αποτελεσματικά στα χαρακτηριστικά γρήγορης απόκρισης, στις ανάγκες πληροφόρησης και ανταλλαγής δεδομένων καθώς και στις λύσεις ολοκλήρωσης με συστήματα POS, Ταμειακές μηχανές, Barcode printers και readers κ.λπ.


Σημαντικό πλεονέκτημα των προϊόντων γι’ αυτή την αγορά και παράγοντας διαφοροποίησης είναι η δυνατότητα λειτουργίας ONLINE αλλά και η αυτόματη μετάπτωση σε OFFLINE λειτουργία σε περίπτωση πτώσης μιας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Η λύση αυτή συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μίας ONLINE λειτουργίας με την εγγυημένη διάρκεια λειτουργίας μίας τοπικής εγκατάστασης.

 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν τα προϊόντα της Entersoft και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αλυσίδες λιανικής είναι:

 

 • Γρήγορη απόκριση και καταχώριση λιανικής πώλησης και είσπραξης.

 • Πολλαπλοί τρόποι είσπραξης στην απόδειξη λιανικής (μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα, ξένα νομίσματα).

 • Διαχείριση πιστωτικών καρτών και δόσεων - έλεγχος ορθότητας χρεώσεων από Τράπεζες.

 • Διαχείριση Barcodes οποιουδήποτε τύπου.

 • Διαχείριση επιστρεφομένων ειδών με χρωματική ένδειξη στην ίδια απόδειξη.

 • Διαδικασία κράτησης προϊόντος με προκαταβολή και συμψηφισμός προκαταβολής στην απόδειξη.

 • Συγκεντρωτική λογιστικοποίηση λιανικής ανά ημέρα.

 • Ταμειακός έλεγχος ανά ημέρα, θέση εργασίας και τρόπο πληρωμής.

 • Αυτόματο Replication που εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της λιανικής ακόμα και σε περίπτωση πτώσης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης.

 • Άμεση πληροφόρηση αποθεμάτων ειδών για όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.

 • Δυνατότητα εφαρμογής κοινών τιμοκαταλόγων και εκπτωτικών πολιτικών.

 • Διαχείριση Loyalty Cards και πόντων.

 • Δυνατότητα παρακολούθησης και πληροφόρησης από πολλαπλές εταιρείες (multi company) και διαχείριση οποιουδήποτε οργανωτικού μοντέλου αλυσίδας (ιδιόκτητα, franchise, master franchisees κ.λπ.)

 • Αυτόματη αποστολή δεδομένων μεταξύ εταιρειών που εγγυάται κοινά αρχεία ειδών, τιμοκαταλόγων σε όλες τις εταιρείες της αλυσίδας.

 • Αυτόματοι διεταιρικοί μετασχηματισμοί παραστατικών (πχ αποστολή εμπορευμάτων από τη χονδρική γίνεται αυτόματα εισαγωγή στην εταιρεία λιανικής ή το franchisee) που δε επιβάλλουν διπλοκαταχωρίσεις.

 • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης παραγγελιοδοσίας, ελέγχου καθυστερήσεων παραλαβών και διαδικασιών εισαγωγής από το εξωτερικό.

 • Αναφορές πωλήσεων, αποθεμάτων, δαπανών κλπ για όλη την αλυσίδα (πολυεταιρικές αναφορές) και ανά franchise ή ιδιόκτητο κατάστημα. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ποσότητα, τζίρο και μικτό κέρδος γίνεται ανά ομάδες ειδών, κατάστημα, πωλητή, γεωγραφική ζώνη κλπ. με % συμμετοχής καθενός στο σύνολο.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο Entersoft Retail®

 

Δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο της Entersoft A.E., στα Downloads, ή κάντε κλικ εδώ.

testimonials 
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
ELECTRONET
«Προκειμένου να ανταποκριθούμε στον έντονα ανταγωνιστικό κλάδο της λιανικής πώλησης, είχαμε την ανά...
SANTEL
«Η ανάγκη να καλύψουμε τις ιδιαιτερότητες των 14 καταστημάτων μας και του ομίλου μας, έχοντας παράλ...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
Raxevsky Α.Ε.Β.Ε.
«Η εταιρεία μας αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω μας. Ο χ...
Calin A.E.
«Το Entersoft Retail είναι σε πλήρη λειτουργία εδώ και λίγους μήνες σε ένα μεγάλο μέρος του δικτύου...
Tόγκας A.E.«aslanis home»
«Το νέο μας πληροφοριακό σύστημα, Entersoft Business Suite®, είναι ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης...
Japan Tobacco Int'l (JTI) Ρουμανίας
«Στην JTI στοχεύουμε στη συνεχή βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών μας. Επιλέξαμε τ...