Γλώσσα:
Λύσεις
Ανά Κάθετη Αγορά
Χονδρικό Εμπόριο & Διανομές

Η Entersoft αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της έχει σχεδιάσει ολοκληρωμένες και πολυδιάστατες λύσεις για τους κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου, Διανομών & Μεταφορών, οι οποίες αξιοποιούν όλο το φάσμα των προϊόντων της. Το Entersoft ERP, CRM, Mobile, οι λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, η συνδυαστική πληροφόρηση και τα προηγμένα εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυίας (Β.Ι.) παρέχουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού για το κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου και των Διανομών - Μεταφορών.

 

Αυτοματοποιήστε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες και τις ροές εργασιών, βελτιστοποιείστε το επίπεδο των αποθεμάτων και το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων, αναβαθμίστε την εξυπηρέτηση των πελατών σας και ενισχύστε τις σχέσεις σας μαζί τους, αλλά και με τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους διανομείς σας.

 

Υιοθετήστε λειτουργικότητες που βελτιστοποιούν τις Β2Β συνεργασίες σας με το Entersoft E-Commerce®, μειώνοντας τα σχετιζόμενα λειτουργικά κόστη, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των πελατών σας και διευρύνοντας τα κανάλια επικοινωνίας σας μαζί τους.

 

Χρησιμοποιήστε τις ευκολίες που σας προσφέρει το Entersoft Mobile® για να επιταχύνετε τον κύκλο πώλησης, να βελτιώσετε την αποδοτικότητα των στελεχών σας που βρίσκονται εκτός γραφείου, παρέχοντας τους τις δυνατότητες και τις ευκολίες σαν να ήταν πραγματικά στο γραφείο τους, έχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες που τους αφορούν σε πραγματικό χρόνο, με 360o ορατότητα πάντα και παντού.

 

Αποκτήστε διευρυμένη εικόνα στις πληροφορίες που χρειάζεστε με τα προηγμένα εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI Analytics) αλλά και των επιχειρηματικών δεικτών (KPIs) που επιθυμείτε για την βελτιστοποίηση της επιχειρηματική σας λειτουργίας μέσα από ενημερωμένες αποφάσεις. Οι λύσεις της Entersoft σας προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο, ενοποιημένο, ευέλικτο και εξελίξιμο λογισμικό για να ανταποκρίνεστε άμεσα και μεθοδικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο της Entersoft A.E., στα Downloads, ή κάντε κλικ εδώ.

testimonials 
MΑΚΙΤΑ Hellas
«Η ολοκληρωμένη αυτή εφαρμογή σε συνδυασμό με την άριστη και ευέλικτη υποστήριξη από την Entersoft,...
Japan Tobacco Int'l (JTI) Ρουμανίας
«Στην JTI στοχεύουμε στη συνεχή βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών μας. Επιλέξαμε τ...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
Όμιλος ALFA WOOD Α.Ε
«Η επιλογή του νέου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει τις σύνθετες και δυναμικές αν...
ELECTRONET
«Προκειμένου να ανταποκριθούμε στον έντονα ανταγωνιστικό κλάδο της λιανικής πώλησης, είχαμε την ανά...