Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Δημοσίου – B2G


e-invoicing banner
Image is not available
Ηλεκτρονική ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ - B2G

To Θεσμικό Πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης προς το Δημόσιο

Στάδια ηλεκτρονικού τιμολογίου προς το Δημόσιο

1

Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον εκδότη

2

B2G έλεγχοι

3

Υποβολή του στην ΑΑΔΕ μέσω ΥΠΑΗΕΣ (ΜΑΡΚ + Authentication Code)

4

Δημιουργία Εθνικού Μορφότυπου για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (B2G)

5

Αποστολή του παραστατικού στο AP της ΓΓΠΣ (έλεγχοι B2G από ΚΕΔ)

6

Αποστολή κατάστασης παραλαβής παραστατικού (Acknowledgement)

7

Προώθηση στο ΕΔΗΤ για προεπισκόπηση από τον Δημόσιο Φορέα ή/και προώθηση στο πληροφοριακό σύστημα του Δημόσιου Φορέα

8

Αποστολή κατάστασης παραλαβής παραστατικού (InProcess)

9

Αποδοχή παραστατικού ή απόρριψή του

Αρχιτεκτονική B2G - ο ρόλος των Παρόχων

Ο πιστοποιημένος πάροχος αποτελεί αναγκαίο κόμβο για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο Δημόσιο.

Εξασφαλίζει την αυθεντικότητα, ακεραιότητα και αρχειοθέτηση του παραστατικού
Σημαίνει τη συναλλαγή με τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του myDATA και φροντίζει για τη σωστή τεχνική δομή του, ώστε να εισαχθεί στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ
Ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις αλλαγές τις κατάστασης του παραστατικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΠΣ, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και για τα εγκριτικά στάδια που συνδέονται με την πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή.

Πλεονεκτήματα για τους πελάτες Entersoft που προμηθεύουν το Δημόσιο

Οι πελάτες Entersoft επωφελούνται πολλαπλά από την out of the box, πλήρη λύση για τη διαβίβαση συναλλαγών με το Δημόσιο. Η Entersoft είναι ταυτόχρονα πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης και PEPPOL Access point , πληρώντας τις δύο προϋποθέσεις για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία.

Εντασσόμενοι στο B2G, οι πελάτες Entersoft επωφελούνται από τα σημαντικά οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εν γένει όπως:

Αποϋλοποίηση (ROI από μείωση κόστους έγχαρτων συναλλαγών)

Διαβίβαση στο myDATA σε πραγματικό χρόνο

Κατάργηση ΦΗΜ – μία λύση για το myDATA, όχι e-Send και συμφωνίες με την ΑΑΔΕ, όχι συντήρηση “κουτιών” (αφορά αυτούς που έχουν και λιανική)

Έτοιμο sandbox για τη διαβίβαση και των Δελτίων Αποστολής που έρχεται άμεσα από την ΑΑΔΕ

Φορολογικά κίνητρα που συνοδεύουν την υπηρεσία του παρόχου

Cloud αρχειοθέτηση για τουλάχιστον 5 έτη

Η τιμολόγηση όπως πρέπει να είναι!

Ζητήστε παρουσίαση