Κεντρική οθόνη ελέγχου (Cockpit)

Με μια ματιά, τα σημαντικότερα μεγέθη της οικονομικής δραστηριότητας (έσοδα, κόστη, διαθέσιμα, υπόλοιπα λογαριασμών) με drill down δυνατότητες.