Οργάνωση & παρακολούθηση όλου του κύκλου παροχής υπηρεσιών

Κλήσεις υποστήριξης-help desk, εξέλιξη υποθέσεων, επαφές με πελάτες, in-house & on-site support, μέσοι χρόνοι απασχόλησης, κλήσεις ανά ζώνη ωρών, ανάλυση κρισιμότητας υποθέσεων, προσφορές-έσοδα.