Δυνατότητα αυτόνομης πρόσθετης ανάπτυξης λειτουργικότητας

Το σύστημα παρέχει πλήθος εργαλείων προσθετικής ανάπτυξης από εξειδικευμένα στελέχη χωρίς εμπλοκή της Entersoft (οθόνες, εκτυπωτικά, γραφικά, έλεγχοι προστασίας των χρηστών από λάθη, ενημερώσεις οικονομικών στοιχείων, σχεδίαση εγγραφών, ενεργειών, ροών εργασίας, τρόπων αναζήτησης, τρόπων πλοήγησης, υπενθυμίσεις κ.λπ.)