Εργαλεία και μεθοδολογία λογιστικών συμφωνιών

Εργαλείο ελέγχου της ορθότητας λογιστικοποιήσεων με άμεση απεικόνιση της πιθανής πηγής προβλημάτων συμφωνίας Λογιστικής-Υποσυστημάτων