Αυτόματη διόρθωση των αναλώσεων συνταγών βάσει φυσικής απογραφής

Εργαλείο αυτόματου επιμερισμού των διαφορών που προκύπτουν από τη φυσική καταμέτρηση στις (θεωρητικές) αναλώσεις βάσει συνταγών.