Μέσος κύκλος πώλησης

Ανάλυση του κύκλου πώλησης για κερδισμένες και για χαμένες ευκαιρίες πώλησης, μέσος κύκλος ανά κλίμακα εσόδων, ανά εμπορικό τομέα και ανά εκπρόσωπο, μεταβολή ταχύτητας κύκλου πώλησης ανά φάση.