Δείκτες ταμειακής επάρκειας & ανάλυση πηγών ρευστότητας

Ταμειακή επάρκεια, άμεση και σχετική ρευστότητα, εικόνα διαθεσίμων, εισροών και εκροών από ανεξόφλητες υποχρεώσεις, απαιτήσεις, επιταγές, από ανοικτές παραγγελίες, προτιμολόγια, από ανεκτέλεστο budget, από εκμετάλλευση τραπεζικών πλαφόν.