Έλεγχος & προγραμματισμός εισπράξεων

Παρακολούθηση ιστορικότητας ανεξόφλητων υποχρεώσεων & χρήση της πληροφορίας για επικοινωνία με τους πελάτες και διεκπεραίωση συμφωνιών εισπράξεων.