Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανάλυση του ανταγωνισμού όπως αυτός καταγράφεται μέσω των ευκαιριών που διαχειρίζονται τα στελέχη πωλήσεων. Πληροφόρηση για βασικούς ανταγωνιστές, αιτίες ήττας-νίκης, ύψος χαμένων εσόδων.