Διαχείριση & ανάλυση παραπόνων πελατών

Ανάλυση κατηγορίας-σοβαρότητας παραπόνου και αξιολόγηση παραπόνων που δεν έχουν επιλυθεί. Τυπικές διορθωτικές ενέργειες και συνολικό κόστος επίλυσης προβλημάτων.