Ενιαίες καρτέλες συναλλασσομένων με πολλαπλούς ρόλους

Ενοποιημένο (consolidated) λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο συναλλασσομένου ανεξάρτητα ρόλου (π.χ πελάτης-προμηθευτής) και εταιρείας του ομίλου. Απαραίτητη πληροφόρηση στη διαδικασία συμφωνίας υπολοίπου.