Εταιρική βάση γνώσης για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών

Συστηματοποιημένη βάση γνώσης για καταχώριση εταιρικών νέων και ανακοινώσεων, κανόνων λειτουργίας, όρων ασφαλείας κτιρίων, προτύπων κειμένων κοινής χρήσης κ.ο.κ. Ορισμός λέξεων-κλειδιών ανεύρεσης και ρόλων στους οποίους απευθύνονται.