Κόστος έμμεσης χρηματοδότησης πελατών

Ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς του πελάτη ως προς τους χρόνους εξόφλησης των απαιτήσεων & υπολογισμός της αξίας τόκων με βάση τις καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης τόκων.