Αδιάλειπτη συλλειτουργία διαδικασιών service με το back office

Aπαιτούμενα υλικά – ανταλλακτικά, παραγγελίες, παραλαβές, εσωτερικές διακινήσεις, διαχείριση σειριακών αριθμών, τιμολογήσεις και εισπράξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες