Επισφαλείς απαιτήσεις

Πελάτες με ληγμένες επιταγές, πελάτες με πολλές αντικαταστάσεις επιταγών, πελάτες με οφειλές πάνω από Ν μήνες κ.λπ. ελέγχονται, ειδοποιούνται, αξιολογούνται και αντιστοιχίζονται σε αυστηρές πιστωτικές πολιτικές.