Κατάρτιση & on-line παρακολούθηση budget δαπανών

Κατάρτιση βασικού & εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού δαπανών με ανάλυση ανά τμήμα και δραστηριότητα. On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού για έγκαιρη πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός επενδύσεων και αποσβέσεων.