Εξαιρετικής ευελιξίας εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων με τρίτα συστήματα

Απλοί μηχανισμοί εισαγωγής δεδομένων (π.χ. copy-paste) αλλά και πολύπλοκα σενάρια ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές, βάσει τυποποιημένων και καθιερωμένων διεθνών προτύπων (txt, xml, excel, access, OleDB σύνδεση κ.λπ.).