Μικτό κέρδος – online κόστος παραγγελίας (ανά γραμμή)

Κόστος και μικτό κέρδος άμεσα διαθέσιμα τη στιγμή της παραγγελιοληψίας, με βάση την τρέχουσα μέση σταθμική τιμή των ειδών.