Υποδομή αντιμετώπισης οποιασδήποτε δομής αλυσίδας Λιανικής

Μοντέλα επικοινωνίας προσαρμόσιμα στην τοπολογία της επιχείρησης & στη δομή αλυσίδας Λιανικής (ιδιόκτητα καταστήματα, συμμετοχικά, franchisees). Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και περιοδικού συγχρονισμού καταστήματος-κεντρικών.