Αιτιολόγηση εκπτώσεων πελατών – ανάλυση προέλευσης κάθε έκπτωσης

Απολογιστικός έλεγχος των εκπτώσεων που έχουν δοθεί στους πελάτες, με εκκίνηση τη βασική τιμολογιακή πολιτική. Ανάλυση σε εκπτώσεις επί τιμολογίων και σε αναδρομικές εκπτώσεις λόγω τζίρου. Ταξινόμηση σε κλίμακες μέσων % έκπτωσης.