Ιχνηλασιμότητα παρτίδων

Πλήρης παρακολούθηση του ιστορικού εξέλιξης παρτίδας προϊόντων ξεκινώντας από την παραλαβή ή την παραγωγή της και καταλήγοντας στην τελευταία της αποστολή. Κατάσταση πληροφόρησης για τη διαδρομή & την τρέχουσα θέση της παρτίδας.