Κεντρική οθόνη πλοήγησης για την καθημερινή δραστηριότητα πωλητών

Διαχείριση, αξιολόγηση, follow up leads & ευκαιριών πώλησης από κεντρική οθόνη πλοήγησης (hot leads, εργασίες σήμερα, επόμενη εβδομάδα)