Πολλαπλών επιπέδων σύστημα απονομής προνομίων πρόσβασης σε χρήστες

Σύστημα διαμόρφωσης κανόνων για τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στα δεδομένα, σε επίπεδο ομάδων χρηστών (ρόλων) και σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια (από ολόκληρες κατηγορίες δεδομένων ή διαδικασιών μέχρι οθόνες, πεδία, συγκεκριμένα έγγραφα, σειρές κ.ά.)