Κύκλος εξυπηρέτησης παραγγελιών

Τυπικοί δείκτες αποδοτικότητας διαδικασιών πωλήσεων και διανομής όπως: μέσος χρόνος δρομολόγησης, ετοιμασίας, αποστολής & απόκλισης παράδοσης παραγγελίας. Εξέλιξη δεικτών στο χρόνο.