Πρόταση ανατροφοδότησης καταστημάτων

Πρόταση βέλτιστης αναδιανομής του διαθέσιμου στοκ μεταξύ των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο & κατώτατο επίπεδο στοκ ανά κατάστημα καθώς και την προτεραιότητα αναπλήρωσης των καταστημάτων.