Δομή Κόστους Παραγωγής

Εργαλείο αιτιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας κοστολόγησης παραγωγής. Ανάλυση κόστους ανά φάση παραγωγής, προϊόν ή ομάδα προϊόντων & πηγή κόστους.