Δείκτες αποτελεσματικότητας παραγωγικής διαδικασίας

Μέσοι χρόνοι διεκπεραίωσης εντολών παραγωγής, χρόνοι παράδοσης προϊόντων κατά παραγγελία, στοιχεία κόστους και κερδοφορίας.