Ανάλυση αποτελεσματικότητας πωλήσεων

Τζίρος, μεικτό κέρδος, % επίτευξης στόχων ανά επιχειρηματική διάσταση (π.χ. ομάδες ειδών-πελατών, γεωγραφικές ζώνες, κανάλια διανομής). Aνάλυση ανά πηγή lead. Σύγκριση δεικτών πωλήσεων ανά μήνα και έτος.