Κατάρτιση & on-line παρακολούθηση budget πωλήσεων

Κατάρτιση βασικού & εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού πωλήσεων, κατά κατηγορία, πωλητή, σημείο πώλησης, τομέα ή οποιαδήποτε διάσταση. On-line παρακολούθηση της επίτευξης του προϋπολογισμού.