Πολιτικές αποθεμάτων

Επιχειρηματικοί κανόνες ανά τύπο διακίνησης αποθεμάτων (π.χ. On line έλεγχος επάρκειας στοκ, κανόνες διάθεσης παρτίδων, διαχείριση ειδών υπό απόσυρση σε παραγγελίες και επιστροφές). Προστασία από λανθασμένες διακινήσεις.