Σενάρια αναπλήρωσης αποθεμάτων

Πρόταση αναπαραγγελίας βασισμένη στο ιστορικό πωλήσεων, στα όρια ασφαλείας, στις ελλείψεις α’ υλών για προγραμματισμό Παραγωγής, στις επιθυμητές μέρες επάρκειας κλπ.