Δομημένος κύκλος πώλησης

Μαζικός προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών (visit plans) με βάση περιοχές υπευθυνότητας, ωράρια πελατών, διαθεσιμότητες, εταιρική πολιτική περιοδικών επιθεωρήσεων με δυνατότητα στοχοποίησης και απολογισμού.