Ενσωμάτωση του πλάνου τιμολόγησης των Συμβάσεων Υποστήριξης στο Cash flow

Αυτόματη παραγωγή προτιμολογίων υπηρεσιών με βάση τους όρους των Συμβάσεων Υποστήριξης, τα οποία επιδρούν στα προβλεπόμενα έσοδα και τα χρηματικά διαθέσιμα από το view της Οικονομικής Διεύθυνσης.