Ιχνηλασιμότητα (ιστορικό) υποθέσεων Υποστήριξης

Αναλυτική διαχείριση όλων των βημάτων εξυπηρέτησης κάθε περιστατικού, ιστορικότητα σε κάθε μεταβολή στοιχείου και για όλη την αλυσίδα ενεργειών που συνδέονται με κάθε υπόθεση. Πληροφόρηση σε επίπεδο πελάτη και τεχνικού.