Οφέλη κατά τμήμα και ρόλο

Φιλτράρισμα ανά Τμήμα/Ρόλο 

Μικτό κέρδος – online κόστος παραγγελίας (ανά γραμμή)

Κόστος και μικτό κέρδος άμεσα διαθέσιμα τη στιγμή της παραγγελιοληψίας, με βάση την τρέχουσα μέση σταθμική τιμή των ειδών.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Κεντρική οθόνη πλοήγησης για την καθημερινή δραστηριότητα πωλητών

Διαχείριση, αξιολόγηση, follow up leads & ευκαιριών πώλησης από κεντρική οθόνη πλοήγησης (hot leads, εργασίες σήμερα, επόμενη εβδομάδα)

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Ιχνηλασιμότητα (ιστορικό) υποθέσεων Υποστήριξης

Αναλυτική διαχείριση όλων των βημάτων εξυπηρέτησης κάθε περιστατικού, ιστορικότητα σε κάθε μεταβολή στοιχείου και για όλη την αλυσίδα ενεργειών που συνδέονται με κάθε υπόθεση. Πληροφόρηση σε επίπεδο πελάτη και τεχνικού.

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Προγραμματισμός ενεργειών, calendar, διαθεσιμότητες, εύκολες αναθέσεις, μεταβολές ραντεβού

Διαδικασίες ανάθεσης σε τεχνικούς, άμεση εικόνα εκκρεμοτήτων, εύκολη μετάθεση στο πλάνο, ενημέρωση της διάρκειας απασχόλησης, εντοπισμός ανισοκατανομής εργασιών, over-allocations.

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Επιμερισμός διαθέσιμου στοκ σε παραγγελίες πελατών

Πρόταση βέλτιστης εξυπηρέτησης παραγγελιών με αλγόριθμους κατανομής σε αυτές του διαθέσιμου στοκ βάσει διαφόρων κριτηρίων προτεραιότητας (π.χ. πελάτης, περιοχή, ημ.παράδοσης, % κάλυψης παραγγελίας κλπ.). Αυτόματη δέσμευση αποθέματος για το εγκεκριμένο πλάνο παραδόσεων.

#ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS
Επίπεδο: Λειτουργικό

Σενάρια αναπλήρωσης αποθεμάτων

Πρόταση αναπαραγγελίας βασισμένη στο ιστορικό πωλήσεων, στα όρια ασφαλείας, στις ελλείψεις α’ υλών για προγραμματισμό Παραγωγής, στις επιθυμητές μέρες επάρκειας κλπ.

#ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS
Επίπεδο: Λειτουργικό

MPS: Προγραμματισμός Παραγωγής

Εγγραφές προγραμματισμού Παραγωγής με βάση τις Πωλήσεις, τις Ελλείψεις, τη δημιουργία στοκ (μέρες επάρκειας) και διάφορα κριτήρια, με δυνατότητα ελεύθερης επέμβασης στο παραγόμενο Ημερολόγιο Παραγωγής

#ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

MRP: Αναπλήρωση υλικών βάσει του Πλάνου Παραγωγής

Αυτόματος υπολογισμός των ελλείψεων σε α’ ύλες και χρονική τοποθέτηση των παραγγελιών αγορών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτητό επίπεδο αποθεμάτων

#ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Πολλαπλών επιπέδων σύστημα απονομής προνομίων πρόσβασης σε χρήστες

Σύστημα διαμόρφωσης κανόνων για τα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στα δεδομένα, σε επίπεδο ομάδων χρηστών (ρόλων) και σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια (από ολόκληρες κατηγορίες δεδομένων ή διαδικασιών μέχρι οθόνες, πεδία, συγκεκριμένα έγγραφα, σειρές κ.ά.)

#Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Δυνατότητα αυτόνομης πρόσθετης ανάπτυξης λειτουργικότητας

Το σύστημα παρέχει πλήθος εργαλείων προσθετικής ανάπτυξης από εξειδικευμένα στελέχη χωρίς εμπλοκή της Entersoft (οθόνες, εκτυπωτικά, γραφικά, έλεγχοι προστασίας των χρηστών από λάθη, ενημερώσεις οικονομικών στοιχείων, σχεδίαση εγγραφών, ενεργειών, ροών εργασίας, τρόπων αναζήτησης, τρόπων πλοήγησης, υπενθυμίσεις κ.λπ.)

#Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Οn-line πορεία budget & projection

On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού πωλήσεων, αγορών, εξόδων και επενδύσεων με ανάλυση ανά εμπορικό τομέα-δραστηριότητα. Υπολογισμός μελλοντικής απόκλισης από τα προϋπολογισθέντα, με βάση την κάλυψη μέχρι συγκεκριμένη μέρα/μήνα.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Κορυφαίες – χειρότερες πηγές κέρδους

Είδη και πελάτες με τη μέγιστη ή τη χειρότερη κερδοφορία, συγκριτική απεικόνιση ΜΚ μεταξύ κατηγοριών, ομάδων, περιοχών, μηνών & ετών, καθώς και μεταξύ εταιρικών δραστηριοτήτων.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Ενιαίες καρτέλες συναλλασσομένων με πολλαπλούς ρόλους

Ενοποιημένο (consolidated) λογιστικό & εμπορικό υπόλοιπο συναλλασσομένου ανεξάρτητα ρόλου (π.χ πελάτης-προμηθευτής) και εταιρείας του ομίλου. Απαραίτητη πληροφόρηση στη διαδικασία συμφωνίας υπολοίπου.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Εργαλεία και μεθοδολογία λογιστικών συμφωνιών

Εργαλείο ελέγχου της ορθότητας λογιστικοποιήσεων με άμεση απεικόνιση της πιθανής πηγής προβλημάτων συμφωνίας Λογιστικής-Υποσυστημάτων

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Ρυθμός απόκτησης πελατών

Στατιστική ανάλυση του ρυθμού απόκτησης νέων πελατών και της διαχρονικής διατήρησης-απώλειας των υπαρχόντων. Δείκτες μέσης διάρκειας ζωής & μέσου ρυθμού διατήρησης πελάτη.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία μέσω κινητού

Εύκολη καταχώριση προσφορών και παραγγελιών από τους πωλητές με τα απαραίτητα στοιχεία, με προφανείς επιλογές, κινήσεις και βοηθήματα στην οθόνη του κινητού ή της ταμπλέτας, χωρίς κάν την ανάγκη εκπαίδευσης.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Συμβάσεις & όροι παροχής υπηρεσιών (SLAs)

Ειδικές συμφωνίες Υποστήριξης που περιγράφουν: τοποθεσίες που καλύπτονται, χρόνους απόκρισης, εξαιρέσεις, εγγυήσεις, όρους, κανόνες τιμολόγησης & εξόφλησης κ.λπ.

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Ελεγχος αποτελεσματικότητας και κόστους Υποστήριξης

Έλεγχος και ανάλυση αποτελεσματικότητας-κόστους παροχής υπηρεσιών συνολικά ή σε επίπεδο εκπροσώπου. Πληροφόρηση για το πλήθος εργασιών ανά φάση εξέλιξης & προτεραιότητα και για το πλήθος & το ρυθμό αποκρίσεων-επιλύσεων.

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Στρατηγικό