Οφέλη κατά τμήμα και ρόλο

Φιλτράρισμα ανά Τμήμα/Ρόλο 

Έλεγχος τήρησης εμπορικών συμφωνιών με προμηθευτές

Σύστημα καταγραφής των συμφωνημένων με προμηθευτές και αναμενόμενων εκπτώσεων βάσει συμφωνιών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δυνατότητα άμεσης αντιπαραβολής και ανάδειξης αποκλίσεων από τις συμφωνίες.

#ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS
Επίπεδο: Τακτικό

Πρόταση ανατροφοδότησης καταστημάτων

Πρόταση βέλτιστης αναδιανομής του διαθέσιμου στοκ μεταξύ των καταστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο & κατώτατο επίπεδο στοκ ανά κατάστημα καθώς και την προτεραιότητα αναπλήρωσης των καταστημάτων.

#ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS
Επίπεδο: Λειτουργικό

Αυτόματη διόρθωση των αναλώσεων συνταγών βάσει φυσικής απογραφής

Εργαλείο αυτόματου επιμερισμού των διαφορών που προκύπτουν από τη φυσική καταμέτρηση στις (θεωρητικές) αναλώσεις βάσει συνταγών.

#ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Δείκτες αποτελεσματικότητας παραγωγικής διαδικασίας

Μέσοι χρόνοι διεκπεραίωσης εντολών παραγωγής, χρόνοι παράδοσης προϊόντων κατά παραγγελία, στοιχεία κόστους και κερδοφορίας.

#ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Εξαιρετικής ευελιξίας εργαλεία ανταλλαγής δεδομένων με τρίτα συστήματα

Απλοί μηχανισμοί εισαγωγής δεδομένων (π.χ. copy-paste) αλλά και πολύπλοκα σενάρια ανταλλαγής δεδομένων με άλλες εφαρμογές, βάσει τυποποιημένων και καθιερωμένων διεθνών προτύπων (txt, xml, excel, access, OleDB σύνδεση κ.λπ.).

#Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Eνοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των κύριων εταιρικών διαδικασιών

Ολες οι διαδικασίες όλων των τμημάτων σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ξεχωριστού ρόλου χρηστών. Τα τρίτα συστήματα είτε ολοκληρώνονται στο κεντρικό με κατάλληλες αυτοματοποιημένες ροές δεδομένων είτε, καταργούνται. Αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους.

#Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επίπεδο: Στρατηγικό

What-if σενάρια / επίδραση σε budget & cash-flow

Ενσωμάτωση έκτακτων προβλέψεων για κινδύνους π.χ. επισφάλειες, έκτακτοι φόροι ή για πρόσθετα έσοδα σε κοινή προβολή με τον Εταιρικό Προϋπολογισμό και αντιστοίχως (με βάση την ταμειακή τους απεικόνιση) στην Πρόβλεψη Χρηματοροής.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Ανάλυση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών

Δείκτες αποπληρωμής και δείκτες καθυστέρησης, rating πελατών με βάση την απόκλιση από το συμφωνημένο χρόνο πληρωμής, διαχείριση βαθμού φερεγγυότητας πελατών.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Έλεγχος & προγραμματισμός εισπράξεων

Παρακολούθηση ιστορικότητας ανεξόφλητων υποχρεώσεων & χρήση της πληροφορίας για επικοινωνία με τους πελάτες και διεκπεραίωση συμφωνιών εισπράξεων.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Λειτουργικό

Ισολογισμός και Κατάσταση αποτελεσμάτων

Παραμετρική κατάρτιση και υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αναφορών, με χρήση ενσωματωμένου-εύχρηστου εργαλείου Excel.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Κύκλος εξυπηρέτησης παραγγελιών

Τυπικοί δείκτες αποδοτικότητας διαδικασιών πωλήσεων και διανομής όπως: μέσος χρόνος δρομολόγησης, ετοιμασίας, αποστολής & απόκλισης παράδοσης παραγγελίας. Εξέλιξη δεικτών στο χρόνο.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Ανάλυση ανταγωνισμού

Ανάλυση του ανταγωνισμού όπως αυτός καταγράφεται μέσω των ευκαιριών που διαχειρίζονται τα στελέχη πωλήσεων. Πληροφόρηση για βασικούς ανταγωνιστές, αιτίες ήττας-νίκης, ύψος χαμένων εσόδων.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Ενσωμάτωση του πλάνου τιμολόγησης των Συμβάσεων Υποστήριξης στο Cash flow

Αυτόματη παραγωγή προτιμολογίων υπηρεσιών με βάση τους όρους των Συμβάσεων Υποστήριξης, τα οποία επιδρούν στα προβλεπόμενα έσοδα και τα χρηματικά διαθέσιμα από το view της Οικονομικής Διεύθυνσης.

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Τακτικό

Αδιάλειπτη συλλειτουργία διαδικασιών service με το back office

Aπαιτούμενα υλικά – ανταλλακτικά, παραγγελίες, παραλαβές, εσωτερικές διακινήσεις, διαχείριση σειριακών αριθμών, τιμολογήσεις και εισπράξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

#ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επίπεδο: Τακτικό

Πολιτικές αποθεμάτων

Επιχειρηματικοί κανόνες ανά τύπο διακίνησης αποθεμάτων (π.χ. On line έλεγχος επάρκειας στοκ, κανόνες διάθεσης παρτίδων, διαχείριση ειδών υπό απόσυρση σε παραγγελίες και επιστροφές). Προστασία από λανθασμένες διακινήσεις.

#ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/LOGISTICS
Επίπεδο: Τακτικό

Υποδομή αντιμετώπισης οποιασδήποτε δομής αλυσίδας Λιανικής

Μοντέλα επικοινωνίας προσαρμόσιμα στην τοπολογία της επιχείρησης & στη δομή αλυσίδας Λιανικής (ιδιόκτητα καταστήματα, συμμετοχικά, franchisees). Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και περιοδικού συγχρονισμού καταστήματος-κεντρικών.

#Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Επίπεδο: Τακτικό

Στατιστικά πωλήσεων “καλαθιού” Λιανικής

On-line παρακολούθηση ημερήσιας δραστηριότητας καταστήματος. Στατιστικά καταστημάτων (τζίρος, ποσότητα πωλήσεων) ανά ώρα και ανάλυση δεικτών “καλαθιού” λιανικής με βάση την επισκεψιμότητα ή τις καιρικές συνθήκες.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Ανάλυση μικτού περιθωρίου κέρδους

Προέλευση και εξέλιξη μικτών κερδών διαχρονικά κατά κατηγορία και σύγκριση με την αντίστοιχη μεταβολή τζίρου. Κερδοφορία κατά παραγγελία, κατά παρτίδα, για είδη συγκεκριμένου προμηθευτή κ.λπ.

#ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό