Οφέλη κατά τμήμα και ρόλο

Φιλτράρισμα ανά Τμήμα/Ρόλο 

Κατάρτιση & on-line παρακολούθηση budget δαπανών

Κατάρτιση βασικού & εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού δαπανών με ανάλυση ανά τμήμα και δραστηριότητα. On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού για έγκαιρη πληροφόρηση σε περιπτώσεις υπέρβασης προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός επενδύσεων και αποσβέσεων.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Επισφαλείς απαιτήσεις

Πελάτες με ληγμένες επιταγές, πελάτες με πολλές αντικαταστάσεις επιταγών, πελάτες με οφειλές πάνω από Ν μήνες κ.λπ. ελέγχονται, ειδοποιούνται, αξιολογούνται και αντιστοιχίζονται σε αυστηρές πιστωτικές πολιτικές.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Κατάρτιση & on-line παρακολούθηση budget πωλήσεων

Κατάρτιση βασικού & εναλλακτικών σεναρίων προϋπολογισμού πωλήσεων, κατά κατηγορία, πωλητή, σημείο πώλησης, τομέα ή οποιαδήποτε διάσταση. On-line παρακολούθηση της επίτευξης του προϋπολογισμού.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Αιτιολόγηση εκπτώσεων πελατών – ανάλυση προέλευσης κάθε έκπτωσης

Απολογιστικός έλεγχος των εκπτώσεων που έχουν δοθεί στους πελάτες, με εκκίνηση τη βασική τιμολογιακή πολιτική. Ανάλυση σε εκπτώσεις επί τιμολογίων και σε αναδρομικές εκπτώσεις λόγω τζίρου. Ταξινόμηση σε κλίμακες μέσων % έκπτωσης.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Έλεγχος φερεγγυότητας και πιστωτικού κινδύνου πελατών

Σχεδίαση και εφαρμογή διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου, με βάση το ιστορικό και το βαθμό φερεγγυότητας του πελάτη. Έλεγχοι και απαγορεύσεις διαφόρων επιπέδων με στόχο να προστατεύουν την εταιρεία από επισφαλείς συναλλαγές. Διαδικασίες εγκρίσεων υπέρβασης πιστωτικών ορίων.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό

Πολιτικές Loyalty πελατών

Ευέλικτα σενάρια υλοποίησης πολιτικής loyalty (π.χ. κλίμακα αξιών, μείγμα αγοραζόμενων ειδών). Προβολή των bonus πόντων πελατών από οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας λιανικής.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Κόστος έμμεσης χρηματοδότησης πελατών

Ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς του πελάτη ως προς τους χρόνους εξόφλησης των απαιτήσεων & υπολογισμός της αξίας τόκων με βάση τις καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης τόκων.

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Στρατηγικό

Μέσος κύκλος πώλησης

Ανάλυση του κύκλου πώλησης για κερδισμένες και για χαμένες ευκαιρίες πώλησης, μέσος κύκλος ανά κλίμακα εσόδων, ανά εμπορικό τομέα και ανά εκπρόσωπο, μεταβολή ταχύτητας κύκλου πώλησης ανά φάση.

#ΕΜΠΟΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Επίπεδο: Τακτικό