Αρχεία: Case studies

Δωδώνη ιστορία πελατών entersoft bxs e-DCM real time sell-out data

Η Δωδώνη ΑΕ αναβάθμισε τη στόχευση προσφορών και ενεργειών marketing ανά γεωγραφική ζώνη.

Μέσω της λύσης Entersoft BXS e-Distributors Channel Management (e-DCM), η Δωδώνη ΑΕ ενίσχυσε την συνεργατική βάση μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, και προσέφερε λύση για real time sell-out data με τις διαθέσιμες δυναμικές στατιστικές αναλύσεις και το καθημερινό πλήρες reporting.

κρι κρι bxs λύση παραστατικών ιστορία πελατών

Η Κρι Κρι ΑΕ πέτυχε ταχύτερες συμφωνίες καρτέλας και αρτιότερο προγραμματισμό cash flow.

Μέσω του πρωτοποριακού συνεργατικού μοντέλου Entersoft BXS e-Distributors Channel Management (e-DCM) επιτυγχάνεται η αυτόματη, απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά αρχείων/παραστατικών, καθώς επιτρέπει στη Κρι Κρι και στους συνεργάτες την άμεση ευθυγράμμιση στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς.

xalkiadakis istories pelaton entersoft erp, crm, mobile

Η Χαλκιαδάκης A.E. βελτίωσε την εξυπηρέτηση των παραγγελιών λόγω της άμεσης ενημέρωσης της κεντρικής αποθήκης για την εκκίνηση των εργασιών.

Με τη σύγχρονη προσέγγιση, Entersoft Business Suite (ERP, CRM, Mobile), aberon για την αποθήκη και τα καταστήματα, πλέον γίνεται ταχεία ανατροδοφοσία των θέσεων picking μέσα από τη χρήση ασύρματων τερματικών και αρτιότερη διαχείριση παρτίδων και τακτοποίησης στα ράφια.

Η SARKK ενοποίησε διαδικασίες σε 4 χώρες με τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, βελτιώνοντας το customer engagement.

Με τη λύση Entersoft Business Suite (ERP και Retail), εκμηδενίστηκε η μέχρι πρότινος ανάγκη για χειροκίνητη παρεμβολή. Επίσης, η λύση Entersoft Retail εξελίσσει το Πρόγραμμα Πιστότητας, υλοποιώντας την πρωτοποριακή υπηρεσία Customer in Store με στόχο την κεντρική και ενοποιημένη δημιουργία και διαχείριση προσωποποιημένων προσφορών στους πελάτες οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστότητας.

Ο Όμιλος Sani/Ikos διαχειρίζεται την κατακερματισμένη πληροφόρηση από πολλαπλές πηγές εσόδων/εξόδων για όλες τις δραστηριότητες του σε όλες τις χώρες παρουσίας του.

Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite (ERP και Retail) και η διασύνδεσή τους με το ξενοδοχειακό λογισμικό, είχε ως αποτέλεσμα την ενοποίηση της πληροφόρησης αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ομίλου σε ένα και μόνο σύστημα. Αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες με
εγκαθίδρυση ελεγκτικών/εγκριτικών κυκλωμάτων και πλέον η Διοίκηση έχει καθημερινή αναφορά για τα έσοδα των ξενοδοχειακών μονάδων.

H GRANTEX βελτίωσε κατά 98% την ακρίβεια παραγγελιών σε προμηθευτές στη σωστή ποσότητα και στο σωστό χρόνο για τη αποφυγή stock outs.

Με τις συνδυαστικές λύσεις Entersoft ERP, Entersoft WMS και Κύκλωμα Παραγωγής δημιουργήθηκε μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης των λειτουργιών της εταιρείας με ενοποιημένα μηχανογραφικά δεδομένα με αυτοματοποιημένη αλληλοτροφοδότησή τους μεταξύ των υποσυστημάτων, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας γεφυρών, με όλες τις λειτουργίες να αποτυπώνονται end-to-end σε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα προηγμένης τεχνολογίας.

Η INTERWOOD μείωσε κατά 75% τον χρόνο εξεύρεσης δεδομένων και αύξησε κατά 73% την παραγωγική διαδικασία.

Με το ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα Entersoft Business Suite (ERP, Mobile CRM/SFA, Παραγωγή), η εισαγωγή της πληροφορίας ολοκληρώνεται σε ένα μοναδικό σημείο και κληρονομείται σε όλα τα υποσυστήματα, λύνοντας κυριολεκτικά τα χέρια των χρηστών. Παράλληλα, υψίστης σημασίας για το προϊόν που διακινεί η Interwood αποτελεί η εποχικότητα από την οποία χαρακτηρίζεται, λόγω της αύξησης της έντασης παραγωγής σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη εποχικότητα των κατασκευαστικών εργασιών), που υποστηρίχθηκε πλήρως από το νέο οικοσύστημα που δημιούργησε η Entersoft.

Η MAJAR ΑΦΟΙ ΜΑΤΖΑΡΙΔΗ ΑΒΕΤΕ αύξησε κατά 96% την ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών (service) μειώνοντας κατά 90% τα λειτουργικά κόστη.

Με τις λύσεις Entersoft Business Suite (ERP και CRM) αναβαθμίστηκε η λειτουργία Εμπορικής και Οικονομικής Διεύθυνσης σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, μέσα από στοχευμένες εργασίες βελτιστοποίησης της Βάσης Δεδομένων, αφενός το λειτουργικό περιβάλλον δεν επιβαρύνεται πλέον από τα συσσωρευμένα ιστορικά στοιχεία πολλών ετών, αφετέρου επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση στην ευκολία και την ταχύτητα πρόσβασης των χρηστών στα ιστορικά αυτά στοιχεία (online) για οποιοδήποτε οικονομικό έτος.

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. μείωσε κατά 100% το κόστος αποθήκευσης, αυξάνοντας την παραγωγικότητα κατά 95%.

Με τη λύση Entersoft BXS e-Invoicing & e-archiving επιτεύχθηκε ολική αποδέσμευση από το χαρτί στα αξιακά παραστατικά, καθώς και τοπική ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα υποδομή για την υλοποίηση της λύσης Entersoft BXS EDI, με στόχο την αυτοματοποιημένη καταχώριση των παραστατικών στο σύστημα και την ηλεκτρονική αποστολή των παραγγελιών, για περαιτέρω οικονομίες κλίμακας.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΕ εξάλειψε πλήρως τις καθυστερήσεις στην αποστολή παραστατικών και μείωσε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της.

Οι λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και EDI της Entersoft κάλυψαν τον κύκλο τιμολόγησης end-to-end, εκσυγχρονίζοντας ριζικά τον, έως πρότινος, παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της και δίνοντας πλήρη ορατότητα δεδομένων
πωλήσεων στη Διοίκηση.