Αρχεία: Case studies

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. μείωσε κατά 100% το κόστος αποθήκευσης, αυξάνοντας την παραγωγικότητα κατά 95%.

Με τη λύση Entersoft BXS e-Invoicing & e-archiving επιτεύχθηκε ολική αποδέσμευση από το χαρτί στα αξιακά παραστατικά, καθώς και τοπική ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα υποδομή για την υλοποίηση της λύσης Entersoft BXS EDI, με στόχο την αυτοματοποιημένη καταχώριση των παραστατικών στο σύστημα και την ηλεκτρονική αποστολή των παραγγελιών, για περαιτέρω οικονομίες κλίμακας.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΕ εξάλειψε πλήρως τις καθυστερήσεις στην αποστολή παραστατικών και μείωσε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της.

Οι λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και EDI της Entersoft κάλυψαν τον κύκλο τιμολόγησης end-to-end, εκσυγχρονίζοντας ριζικά τον, έως πρότινος, παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της και δίνοντας πλήρη ορατότητα δεδομένων
πωλήσεων στη Διοίκηση.

Ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου διαχειρίζεται πλέον έγκαιρα την πλεονάζουσα παραγωγή σποροφύτων.

Το Entersoft Business Suite (ERP, CRM, Mobile, MPS/MRP) κάλυψε τις υψηλών προδιαγραφών απαιτήσεις που έθεσε η εταιρεία για την αναβάθμιση ολόκληρης της αλυσίδας από την αγορά Α’ υλών και την παραγωγή έως τη διακίνηση και την πώληση.

Η BP μείωσε κατά 100% το χρόνο καταχώρησης παραστατικών, αυξάνοντας κατά 95% την ποιότητα των δεδομένων της.

Με την εφαρμογή της λύσης Entersoft BXS e–Invoicing, οι χειροκίνητες διαδικασίες αποστολής και λήψης παραστατικών αποτελούν πλέον παρελθόν, δίνοντας τη θέση τους στην άυλη αποστολή και την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείρισή τους, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας δεδομένων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

H ΔΕΛΤΑ απογειώνει την παραγωγικότητα στη διαδικασία picking, με τους χειριστές της αποθήκης να έχουν τα χέρια τους ελεύθερα, ώστε να εκτελούν τις εντολές πιο γρήγορα και εύκολα!

Με τη λύση Aberon Vision Picking, τα ασύρματα τερματικά (όπου η διεπαφή ολοκληρωνόταν μέσα από ένα PDA) αντικαταστάθηκαν πλήρως από ένα ειδικό ζευγάρι γυαλιά (Smart Glasses) για κάθε εργαζόμενο, το οποίο μέσα από μια ειδική εφαρμογή που “εντοπίζει” το barcode που βλέπει ο χρήστης, ολοκληρώνει αυτόματα το scanning, χάρις σε μια μικροσκοπική κάμερα υψηλής ανάλυσης που είναι ενσωματωμένη πάνω στη συσκευή των Smart Glasses.

Η Calin απόκτησε ενιαία εμπορική & τιμολογιακή πολιτική σε όλα τα καταστήματα & έλεγχο των οικονομικών στοιχείων.

Με το Entersoft Business Suite (EBS) & το Entersoft Retail, το μεγάλο στοίχημα επιτεύχθηκε, ενοποιώντας διαφορετικές ροές διαδικασίας και εξασφαλίζοντας τη real-time αξιόπιστη ανταλλαγή αρχείων (παραγγελίες αγοράς, απολογιστικά δεδομένα πωλήσεων) των σημείων πώλησης με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της CALIN Ελλάδας, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει εξίσου αυτοματοποιημένα το πληροφοριακό σύστημα της CALZEDONIA SPA ITALIA, χωρίς την απαίτηση δέσμευσης χρόνου ή ανθρώπων ή και τη χρήση εξωτερικών εφαρμογών μεταφοράς αρχείων που προϋπέθεταν χειροκίνητη παρεμβολή.

H Unilever διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον μικρό κύκλο πώλησης του παγωτού και αυξάνει τον διαθέσιμο χρόνο για παραδόσεις στα σημεία πώλησης.

Με το Entersoft Pocketbiz xVan/SFA ενισχύει όχι μόνο την ταχύτητα ροής της πληροφόρησης που συλλέγεται στο τελικό σημείο πώλησης, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και αξιοποίησής της, μέσω πλούσιου reporting, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο στοίχημα αυτού του έργου, την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της βελτιστοποιημένης διαχείρισης του χρόνου. Παράλληλα, επωφελείται και αναβαθμίζεται ολόκληρη η αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας την εικόνα των brands που διαχειρίζεται η Unilever Κύπρου στον τελικό καταναλωτή.

Το FAIS GROUP παρακολουθεί και ενημερώνει ταυτόχρονα τα διαθέσιμα αποθέματα στα τρία e-shops του

Μέσα από την πρωτοποριακή εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου Omnichannel σεναρίου που προσφέρουν οι Entersoft λύσεις, όπου για κάθε πώληση (είτε από φυσικό είτε από online κατάστημα) δημιουργείται αυτόματα βάσει μηχανισμών προτεραιοποίησης μια δέσμευση παραγγελίας με ταυτόχρονη έναρξη της διαδικασίας ενδοδιακίνησης μέχρι να φτάσει το είδος στο τελικό σημείο τιμολόγησης

Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών βελτιστοποιεί τη διαχείριση παραγγελιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η ΣΕΦΑΡ επέλεξε να συνεργαστεί με την Optimum, μέλος του ομίλου Entersoft και το κορυφαίο σύστημα διαχείρισης αποθήκης aberon. Πλέον μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τον φόρτο εργασίας μέσα στην αποθήκη και να υπολογίζει πότε πρέπει να αρχίσει η εκτέλεση της κάθε παραγγελίας για να είναι έτοιμη εγκαίρως, αποφασίζοντας αυτόματα ποιες παραγγελίες θα στείλει προς εκτέλεση και τις προωθεί την τελευταία στιγμή (just in time).

Η Rolco μειώνει κατά 88% το συνολικό κόστος logistics, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του προσωπικού κατά 95%.

Μέσω της υλοποίησης του Entersoft Business Suite (ERP, CRM, SFA, Service, WMS, Παραγωγή). Η μεγαλύτερη καινοτομία που χαρακτηρίζει την υλοποίηση αφορά την ολοκλήρωση του WMS με το κύκλωμα Παραγωγής. Η διασύνδεση των δύο αυτών εφαρμογών καλύπτει όλο το φάσμα των logistics, από τις παραλαβές των πρώτων υλών και τις αναλώσεις, μέχρι τον προγραμματισμό και τη γραμμή παραγωγής με πλήρη γνώση της ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο, διαχωρισμό (ημι)έτοιμων και Scrap προϊόντων, picking με διαχωρισμό ενδοδιακινήσεων και παραγγελιών πελατών για την τελική παράδοση, καθώς και παρακολούθηση του βιβλίου εισαγωγής εισερχομένων οχημάτων στην πύλη του εργοστασίου, πάντα με χρήσιμα στατιστικά και δείκτες παραγωγικότητας.