Το Φυσικό Αέριο πέτυχε αύξηση σε παραγωγικό χρόνο που ανακατανεμήθηκε σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ενώ διευκολύνθηκε η λήψη στρατηγικών αποφάσεων βάσει της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται.

Η Entersoft δημιούργησε έναν ευέλικτο συνδετικό κρίκο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ τριών συστημάτων διαφορετικής δομής (ERP, CRM, Billing) για την καθημερινή συγκέντρωση και διαθεσιμότητα των πραγματικών εσόδων της εταιρείας από B2B και B2C πελάτες αυτοματοποιώντας την εισαγωγή τους στο σύστημα.