Η Αμβυξ σε σύντομο χρονικό διάστημα βελτίωσε την λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομών με την μηχανογράφηση των διαδικασιών της.

Με την εφαρμογή του Entersoft WMS, το οποίο συνεργάζεται με απόλυτη αρμονία με το Entersoft ERP, κατάφερε να μειώσει τον χρόνο εντοπισμού και συλλογής των προϊόντων, μειώνοντας τα σφάλματα κατά την ετοιμασία των παραγγελιών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του προσωπικού και βελτιστοποιώντας τα κόστη logistics.