Η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος μείωσε κατά 20% τα λάθη σε Back office διαδικασίες αποθήκης βελτιώνοντας κατά 40% τις διαφορές καταμετρήσεων φυσικού αποθέματος σε σχέση με το απόθεμα στο WMS.

Mε το Entersoft WMS η εταιρεία αυτοματοποιεί τις διαδικασίες Supply Chain, έχοντας στη διάθεσή της real time ενημέρωση. Μέσα από το integrated περιβάλλον µε το ERP, εκμηδενίστηκε η απώλεια χρόνου σε χρονοβόρες γέφυρες και επιτυγχάνθηκε ακρίβεια σε real time συγχρονισµό αποθεµάτων µεταξύ ERP – WMS. Παράλληλα βελτιώθηκε ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των συλλογών, ενώ η Διοίκηση έχει πρόσβαση σε πολύτιμη πληροφόρηση για την ενίσχυση των επιχειρηματικών αποφάσεων.