Η ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. βελτίωσε τις διαδικασίες της, τον έλεγχο των προμηθευτών, της παραγωγής, των πωλήσεων και των εμπορικών συμφωνιών.

Το Entersoft Business Suite (ERP) υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας με ενιαίο τρόπο. Επιπλέον, η ενοποιημένη στατιστική και συνδυαστική πληροφόρηση, καλύπτει ιδιαιτερότητες όπως η υψηλή εποχικότητα του προϊόντος ενώ παράλληλα υποστηρίζει τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.