Η εταιρεία ΜΑΤΙ ΜΑΤΙ αύξησε κατά 90% την ταχύτητα ενημέρωσης στοιχείων στο ERP εξοικονομώντας διαχειριστικό χρόνο.

Τα συστήματα ERP, CRM & Retail της Entersoft ενοποίησαν όλες τις δραστηριότητες, βελτίωσαν την εσωτερική οργάνωση, την κεντρική διαχείριση των σημείων λιανικής πώλησης την οργάνωση των σχέσεων με τους πελάτες και απέκτησε το απαιτούμενο για τη λήψη αποφάσεων αναλυτικό reporting προς τη Διοίκηση.