Η Κωτσόβολος (Dixons) μετέτρεψε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σε πλούτο πληροφοριών πετυχαίνοντας καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Το Entersoft CRM, σε συνδυασμό με τα ενσωματωμένα εργαλεία τμηματοποίησης και επιχειρηματικής ευφυΐας ήταν εκείνα που ανέλαβαν και υποδέχθηκαν τον τεράστιο όγκο δεδομένων. Παράλληλα, μέσω του συστήματος Entersoft Retail και των εργαλείων τμηματοποίησης που διαθέτει, γίνεται ανάλυση δεδομένων εκατομμυρίων συναλλαγών και επιτυγχάνεται στόχευση σε συγκεκριμένα τμήματα της πελατειακής βάσης για την υλοποίηση εκστρατειών marketing.